Stuti

श्री राम स्तुति | Ram Stuti Lyrics in Hindi

श्री राम स्तुति | Ram Stuti Lyrics in Hindi,shri ram image,jay shri ram image,jai shri ram image,shri ram image download,prabhu shri ram image,god shri ram image,जय श्री राम photo

Ram Stuti Lyrics in Hindi

Ram Stuti Lyrics Hindi

श्री राम स्तुति

श्री रामचन्द्र कृपालु भजु मन हरण भव भय दारुणं ।
नवकंज-लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणं ॥
कन्दर्प अगणित अमित छवि नवनील-नीरद सुन्दर ।
पटपीत मानहु तड़ित रुचि शुचि नौमि जनक सुतावरं ॥

भजु दीन बन्धु दिनेश दानव दैत्यवंश-निकन्दनं ।
रघुनन्द आनन्द कंद कौशलचन्द दशरथ्-नन्दनं ॥
सिर मुकुट कुण्डल तिलक चारु उदारु अंग विभूषणं ।
आजानु-भुज-शर-चाप-धर- संग्राम जित-खरदूषणं ॥

इति वदति तुलसीदास शंकर-शेष-मुनि-मन-रंजन ।
मम हृदय-कंज निवास कुरु कामादि खलदल-गंजन ॥
मनु जाहिं राचेऊ मिलिहि सो बरु सहज सुंदर साँवरो ।
करुणानिधानु सुजान सीलु सनेहु जानत रावरो ॥

एहि भाँति गौरि असीस सुनि सिय सहित हियँ हरषी अली ।
तुलसी भवानिहि पूजि पुनि पुनि मुदित मन मंदिर चली ॥

दोहा
जानि गौरी अनुकूअ सिय हिय हरषु न जाइ कहि ।
मंजुल मंगल मूल बाम अंग फरकन लगे ॥

Ram Stuti Image

ram stuti image,shri ram stuti image,shree ram stuti image,ram stuti image download,श्री राम स्तुति,राम स्तुति,श्री राम स्तुति इमेज,राम स्तुति लिरिक्स,श्री राम स्तुति लिरिक्स इन हिंदी

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button