Ganesh Chalisa in English (Text)

Ganesh Chalisa in English (Text)

Ganesh Chalisa in English

॥ Doha ॥
Jai Ganpati Sadgun Sadan,
Kavivar Badan Kripal ॥
Vighn Haran Mangal Karan,
Jai Jai Girijalal ॥

॥ Chaupai ॥
Jai Jai Jai Ganpati Ganraju ।
Mangal Bharan Karan Shubhah Kaju ॥
Jai Gajabadan Sadan Sukhdata ।
Vishwa Vinayaka Buddhi Vidhata ॥

Vakra Tunda Shuchi Shund Suhawana ।
Tilak Tripund Bhal Man Bhavan ॥
Rajat Mani Muktan Ur Mala ।
Svarn Mukut Shir Nayan Vishala ॥

Pustak Pani Kuthar Trishoolan ।
Modak Bhog Sugandhit Phoolan ॥
Sundar Pitambar Tan Sajit ।
Charan Paduka Muni Man Rajit ॥

Dhani Shiv Suvan Shadanan Bhrata ।
Gauri Lalan Vishv-vikhyata ॥
Rddhi-siddhi Tav Chanvar Sudhare ।
Mushak Vahan Sohat Dvare ॥

Kahau Janm Shubh Katha Tumhari ।
Ati Shuchi Pavan Mangalakari ॥
Ek Samay Giriraj Kumari ।
Putr Hetu Tap Kinha Bhari ॥ 

Bhayo Yagy Jab Poorn Anoopa ।
Tab Pahunchyo Tum Dhari Dwij Roopa ॥
Atithi Jani Ke Gauri Sukhari ।
Bahuvidhi Seva Kari Tumhari ॥

Ati Prasann Havai Tum Var Dinha ।
Matu Putr Hit Jo Tap Kinha ॥
Milahi Putr Tuhi, Buddhi Vishala ।
Bina Garbh Dharan Yahi Kala ॥

Gananayak Gun Gyan Nidhana ।
Poojit Pratham Roop Bhagwan ॥
As Kahi Antardhan Roop Havai ।
Palana Par Balak Svaroop Havai ॥

Bani Shishu Rudan Jabahin Tum Thana ।
Lakhi Mukh Sukh Nahin Gauri Samana ॥
Sakal Magan, Sukhamangal Gavahin ।
Nabh Te Suran, Suman Varshwahin ॥

Shambhu, Uma, Bahudan Lutavahin ।
Sur Munijan, Sut Dekhan Awahin ॥
Lakhi Ati Anand Mangal Saja ।
Dekhan Bhi Aye Shani Raja ॥ 

Nij Avgun Guni Shani Man Mahin ।
Balak, Dekhan Chahat Nahin ॥
Girija Kachhu Man Bhed Badhayo ।
Utsav Mor, Na Shani Tuhi Bhayo ॥

Kahat Lage Shani, Man Sakuchai ।
Ka Karihau, Shishu Mohi Dikhai ॥
Nahin Vishwas, Uma Ur Bhayoo ।
Shani Son Balak Dekhan Kahayoo ॥

Padtahin Shani Drg Kon Prakasha ।
Balak Sir Udi Gayo Akasha ॥
Girija Giri Vikal Havai Dharani ।
So Duhkh Dasha Gayo Nahin Varani ॥

Hahakar Machyau Kailash ।
Shani Kinhon Lakhi Sut Ko Nasha ॥
Turat Garud Chadhi Vishnu Sidhayo ।
Kati Chakr So Gaj Sir Laye ॥

Balak Ke Dhad Oopar Dharayo ।
Pran Mantr Padhi Shankar Darayo ॥
Nam Ganesh Shambhu Tab Kinhe ।
Pratham Poojy Buddhi Nidhi, Var Dinhe ॥

Buddhi Pariksha Jab Shiv Kinha ।
Prthvi Kar Pradakshina Linha ॥
Chale Shadanan, Bharami Bhulai ।
Rache Baith Tum Buddhi Upai ॥

Charan Matu-pitu Ke Dhar Linhen ।
Tinake Sat Pradakshin Kinhen ॥
Dhani Ganesh Kahi Shiv Hiye Harashe ।
Nabh Te Suran Suman Bahu Barase ॥

Tumhari Mahima Buddhi Badai ।
Shesh Sahasamukh Sake Na Gai ॥
Main Matihin Malin Dukhari ।
Karahoon Kaun Vidhi Vinay Tumhari ॥

Bhajat Ramasundar Prabhudasa ।
Jag Prayag, Kakara, Durvasa ॥
Ab Prabhu Daya Dina Par Kijai ।
Apani Shakti Bhakti Kuchh Dijai ॥

॥ Doha ॥
Shri Ganesh Yah Chalisa,
Path Karai Kar Dhyan ।
Nit Nav Mangal Grh Basai,
Lahe Jagat Sanman ॥

Sambandh Apane Sahastr Dash,
Rishi Panchami Dinesh ।
Pooran Chalisa Bhayo,
Mangal Murti Ganesh ॥

Leave a Comment