Saraswati Chalisa in English

Saraswati Chalisa in English

Saraswati Chalisa in English

|| Doha ||

Janaka Janani Pada Kamal Raj |
Nija Mastaka Para Dhari ||

Bandaun Matu Saraswati |
Buddhi Bala De Datari ||

Purna Jagat Mein Vyapta Tava |
Mahima Amit Anantu ||

Ramsagar Ke Papa Ko |
Matu Tuhi Ab Hantu ||

|| Chaupai ||

Jai Shri Sakal Buddhi Balarasi |
Jai Sarvagya Amar Avinasi ||
Jai Jai Jai Veenakar Dhari |
Karati Sada Suhansa Savari ||

Roopa Chaturbhujadhari Mata |
Sakal Vishva Andar Vikhyata ||
Jaga Mein Pap Buddhi Jab Hoti |
Jabahi Dharma Ki Phiki Jyoti ||

Tabahi Matu Le Nija Avatara |
Pap Heen Karati Mahi Tara ||
Balmiki Ji The Baham Gyani |
Tava Prasad Janai Sansara ||

Ramayan Jo Rache Banai |
Adi Kavi Ki Padavi Pai ||
Kalidas Jo Bhaye Vikhyata |
Teri Kripa Drishti Se Mata ||

Tulasi Sur Adi Vidvana |
Bhaye Aur Jo Gyani Nana ||
Tinhahi Na Aur Raheu Avalamba |
Keval Kripa Apaki Amba ||

Karahu Kripa Soi Matu Bhavani |
Dukhita Dina Nija Dasahi Jani ||
Putra Karai Aparadha Bahuta |
Tehi Na Dharai Chita Sundara Mata ||

Rakhu Laja Janani Ab Meri |
Vinaya Karu Bahu Bhanti Ghaneri ||
Main Anath Teri Avalamba |
Kripa Karau Jai Jai Jagadamba ||

Madhu Kaitabh Jo Ati Balavana |
Bahuyuddha Vishnu Te Thana ||
Samara Hajara Panch Mein Ghora |
Phir Bhi Mukha Unase Nahi Mora ||

Matu Sahay Bhai Tehi Kala |
Buddhi Viparita Kari Khalahala ||
Tehi Te Mrityu Bhai Khala Keri |
Purvahu Matu Manoratha Meri ||

Chanda Munda Jo The Vikhyata |
Chhana Mahu Sanhareu Tehi Mata ||
Raktabij Se Samarath Papi |
Sur-Muni Hridaya Dhara Saba Kampi ||

Kateu Sira Jima Kadali Khamba |
Bara Bara Binavau Jagadamba ||
Jaga Prasiddha Jo Shumbha Nishumbha |
Chhina Mein Badhe Tahi Tu Amba ||

Bharata-Matu Budhi Phereu Jayi |
Ramachandra Banvasa Karai ||
Ehi Vidhi Ravana Vadha Tum Kinha |
Sura Nara Muni Saba Kahun Sukha Dinha ||

Ko Samarath Tava Yasha Guna Gana |
Nigama Anadi Ananta Bakhana ||
Vishnu Rudra Aja Sakahin Na Mari |
Jinaki Ho Tum Rakshakari ||

Rakta Dantika Aur Shatakshi |
Nama Apar Hai Danava Bhakshi ||
Durgam Kaj Dhara Para Kinha |
Durga Nama Sakala Jaga Linha ||

Durg Adi Harani Tu Mata |
Kripa Karahu Jab Jab Sukhadata ||
Nripa Kopita Jo Marana Chahai |
Kanan Mein Ghere Mriga Nahai ||

Sagara Madhya Pota Ke Bhange |
Ati Toofana Nahi Kou Sange ||
Bhoota Preta Badha Ya Dukha Mein |
Ho Daridra Athava Sankata Mein ||

Nama Jape Mangala Saba Hoi |
Sanshaya Isamein Karai Na Koi ||
Putrahin Jo Atur Bhai |
Sabai Chhandi Puje Ehi Mai ||

Karai Patha Nita Yaha Chalisa |
Hoya Putra Sundara Guna Isa ||
Dhupadika Naivedya Chadhavai |
Sankata Rahita Avashya Ho Javai ||

Bhakti Matu Ki Karai Hamesha |
Nikata Na Avai Tahi Kalesha ||
Bandi Patha Karein Shata Bara |
Bandi Pasha Dura Ho Sara ||

Karahu Kripa Bhavamukti Bhavani |
Mo Kahan Dasa Sada Nija Jani ||

|| Doha ||
Mata Suraj Kanti Tava |
Andhakara Mam Roopa ||

Dooban Te Raksha Karahu |
Parum Na Main Bhava-Koop ||

Bala Buddhi Vidya Dehu Mohi |
Sunahu Saraswati Matu ||

Adhama Ramasagarahim Tum |
Ashraya Deu Punatu ||

Leave a Comment