Shiv Chalisa in English

Shiv Chalisa in English, Shiv Ji Photo

Shiv Chalisa in English

|| Doha ||
Jai Ganesh Girija Suvan Mangal Mul Sujan ||
Kahat Ayodhya Das Tum Dev Abhaya Varadan ||

Jai Girija Pati Dinadayala |
Sada Karat Santan Pratipala ||
Bhala Chandrama Sohat Nike |
Kanan Kundal Nagaphani Ke ||

Anga Gaur Shira Ganga Bahaye |
Mundamala Tan Chhara Lagaye ||
Vastra Khala Baghambar Sohain | 
Chhavi Ko Dekha Naga Muni Mohain ||

Maina Matu Ki Havai Dulari |
Vama Anga Sohat Chhavi Nyari ||
Kara Trishul Sohat Chhavi Bhari |
Karat Sada Shatrun Chhayakari ||

Nandi Ganesh Sohain Tahan Kaise | 
Sagar Madhya Kamal Hain Jaise || 
Kartik Shyam Aur Ganara-U | 
Ya Chhavi Ko Kahi Jata Na Ka-U ||

Devan Jabahi Jaya Pukara |
Tabahi Dukha Prabhu Apa Nivara ||
Kiya Upadrav Tarak Bhari |
Devan Sab Mili Tumahi Juhari ||

Turata Shadanana Apa Pathayau |
Lava-Ni-Mesh Mahan Mari Girayau ||
Apa Jalandhara Asura Sanhara |
Suyash Tumhara Vidit Sansara ||

Tripurasur Sana Yudha Machai |
Sabhi Kripakar Lina Bachai ||
Kiya Tapahin Bhagiratha Bhari |
Purva Pratigya Tasu Purari ||

Danin Mahan Tum Sama Kou Nahin |
Sevak Astuti Karat Sadahin ||
Veda Nam Mahima Tab Gai |
Akatha Anandi Bhed Nahin Pai ||

Prakati Udadhi Mantan Men Jvala |
Jarat Sura-Sur Bhaye Vihala ||
Kinha Daya Tahan Kari Sarai |
Nilakantha Tab Nam Kahai ||

Pujan Ramchandra Jab Kinha |
Jiti Ke Lanka Vibhishan Dinhi ||
Sahas Kamal Men Ho Rahe Dhari |
Kinha Pariksha Tabahin Purari ||

Ek Kamal Prabhu Rakheu Joi |
Kushal-Nain Pujan Chaha Soi ||
Kathin Bhakti Dekhi Prabhu Shankar |
Bhaye Prasanna Diye-Ichchhit Var ||

Jai Jai Jai Anant Avinashi |
Karat Kripa Sabake Ghat Vasi ||
Dushta Sakal Nit Mohin Satavai |
Bhramat Rahe Mohin Chain Na Avai ||

Trahi-Trahi Main Nath Pukaro |
Yahi Avasar Mohi Ana Ubaro ||
Lai Trishul Shatrun Ko Maro |
Sankat Se Mohin Ana Ubaro ||

Mata Pita Bhrata Sab Hoi |
Sankat Men Puchhat Nahin Koi ||
Svami Ek Hai Asha Tumhari |
Ava Harahu Aba Sankat Bhari ||
 
Dhan Nirdhan Ko Deta Sada hi |
Jo Koi Janche So Phal Pahin ||
Astuti Kehi Vidhi Karai Tumhari |
Kshamahu Nath Aba Chuka Hamari ||

Shankar Ho Sankat Ke Nishan |
Vighna Vinashan Mangal Karan ||
Yogi Yati Muni Dhyan Lagavan |
Sharad Narad Shisha Navavain ||
 
Namo Namo Jai Namah Shivaya |
Sura Brahmadik Par Na Paya ||
Jo Yah Patha Karai Man Lai |
Tapar Hota Hai Shambhu Sahai ||

Riniyan Jo Koi Ho Adhikari |
Patha Karai So Pavan Hari || 
Putra-hin Ichchha Kar Koi |
Nischaya Shiva Prasad Tehi Hoi ||
 
Pandit Trayodashi Ko Lavai | 
Dhyan-Purvak Homa Karavai || 
Trayodashi Vrat Kare Hamesha |
Tan Nahin Take Rahe Kalesha ||

Dhupa Dipa Naivedya Charhavai |
Shankar sanmukh paath sunave ||
Janam Janam ke paap nasave |
Anta Vasa Shivapur Men Pavai ||

Kahai Ayodhya Asha Tumhari |
Jani Sakal Dukha Harahu Hamari ||

|| Doha ||
Nitya Nema kari Pratahi |
Patha karau Chalis ||

Tum Meri Man Kamana |
Purna Karahu Jagadish ||

|| Aum Namah Shivay ||

Leave a Comment