Shiv Stuti in Marathi | श्रीशिवस्तुति: कैलासराणा शिवचंद्रमौळी

shiv photo,shiv photo wallpaper,shiv photo hd,bhagwan shiv photo

Shiv Stuti in Marathi

श्रीशिवस्तुति

कैलासराणा शिवचंद्रमौळी ।
फणींद्र माथां मुकुटी झळाळी ।
कारुण्यसिंधू भवदुःखहारी ।
तुजवीण शंभो मज कोण तारी ॥

रवींदु दावानल पूर्ण भाळी ।
स्वतेज नेत्रीं तिमिरौघ जाळी ।
ब्रह्मांडधीशा मदनांतकारी ।
तुजवीण शंभो मज कोण तारी ॥

पंचानना विश्वनिवांतकारी ।
तुजवीण शंभो मज कोण तारी ॥
वैराग्ययोगी शिव शूलपाणी ।
सदा समाधी निजबोधवाणी ।

उमानिवासा त्रिपुरांतकारी ।
तुजवीण शंभो मज कोण तारी ॥
उदार मेरु पति शैलजेचा ।
श्रीविश्र्वनाथ म्हणती सुरांचा ।

दयानिधीचा गजचर्मधारी ।
तुजवीण शंभो मज कोण तारी ॥
ब्रह्मादि वंदी अमरादिनाथ ।
भुजंगमाला धरि सोमकांत ।

गंगा शिरीं दोष महा विदारी ।
तुजवीण शंभो मज कोण तारी ॥
कर्पूरगौरी गिरिजा विराजे ।
हळाहळें कंठ निळाचि साजे ।

दारिद्र्यदुःखे स्मरणें निवारी ।
तुजवीण शंभो मज कोण तारी ॥
स्मशानक्रीडा करितां सुखावे ।
तो देव चूडामणि कोण आहे ।

उदासमूर्ती जटाभस्मधारी ।
तुजवीण शंभो मज कोण तारी ॥
भूतादिनाथ अरि अंतकाचा ।
तो स्वामी माझा ध्वज शांभवाचा ।

राजा महेश बहुबाहुधारी ।
तुजवीण शंभो मज कोण तारी ॥
नंदी हराचा हर नंदिकेश ।
श्रीविश्वनाथ म्हणती सुरेश । 

सदाशिव व्यापक तापहारी ।
तुजवीण शंभो मज कोण तारी ॥
भयानक भीम विक्राळ नग्न ।
लीलाविनोदें करि काम भग्न ।

तो रुद्र विश्वंभर दक्ष मारी ।
तुजवीण शंभो मज कोण तारी ॥
इच्छा हराची जग हे विशाळ ।
पाळी रची तो करि ब्रह्मगोळ ।

उमापति भैरव विघ्नहारी ।
तुजवीण शंभो मज कोण तारी ॥
भागीरथीतीर सदा पवित्र ।
जेथें असे तारक ब्रह्ममंत्र ।

विश्वेश विश्वंभर त्रिनेत्रधारी ।
तुजवीण शंभो मज कोण तारी ॥
प्रयाग वेणी सकळा हराच्या ।
पादारविंदी वाहाती हरीच्या ।

मंदाकिनी मंगल मोक्षकारी ।
तुजवीण शंभो मज कोण तारी ॥
कीर्ती हराची स्तुति बोलवेना ।
कैवल्यदाता मनुजा कळेना ।

एकाग्रनाथ विष अंगिकारी ।
तुजवीण शंभो मज कोण तारी ॥
सर्वांतरी व्यापक जो नियंता ।
तो प्राणलिंगाजवळी महंता ।

अंकी उमा ते गिरिरुपधारी ।
तुजवीण शंभो मज कोण तारी ॥
सदा तपस्वी असे कामधेनू ।
सदा सतेज शशिकोटिभानू ।

गौरीपती जो सदा भस्मधारी ।
तुजवीण शंभो मज कोण तारी ॥
कर्पूरगौर स्मरल्या विसांवा ।
चिंता हरी जो भजकां सदैवा । 

अंती स्वहीत सुवना विचारी ।
तुजवीण शंभो मज कोण तारी ॥
विरामकाळीं विकळ शरीर ।
उदास चित्तीं न धरीच धीर ।

चिंतामणी चिंतनें चित्तहारी ।
तुजवीण शंभो मज कोण तारी ॥
सुखावसाने सकळ सुखाची ।
दुःखावसाने टळती जगाचीं ।

देहावसाने धरणी थरारी ।
तुजवीण शंभो मज कोण तारी ॥
अनुहात शब्द गगनी न माय ।
त्याने निनादें भव शून्य होय ।

कथा निजांगे करुणा कुमारी ।
तुजवीण शंभो मज कोण तारी ॥
शांति स्वलीला वदनीं विलासे ।
ब्रह्मांडगोळी असुनी न दिसे ।

भिल्ली भवानी शिव ब्रह्मचारी ।
तुजवीण शंभो मज कोण तारी ॥
पीतांबरे मंडित नाभि ज्याची ।
शोभा जडीत वरि किंकिणीची ।

श्रीदेवदत्त दुरितांतकारी ।
तुजवीण शंभो मज कोण तारी ॥
जिवाशिवांची जडली समाधी ।
विटला प्रपंची तुटली उपाधी ।

शुद्धस्वरें गर्जति वेद चारी ।
तुजवीण शंभो मज कोण तारी ॥
निधानकुंभ भरला अभंग ।
पाहा निजांगें शिव ज्योतिर्लिंग ।

गंभीर धीर सुर चक्रधारी ।
तुजवीण शंभो मज कोण तारी ॥
मंदार बिल्वें बकुलें सुवासी ।
माला पवित्र वहा शंकरासी ।

काशीपुरी भैरव विश्व तारी ।
तुजवीण शंभो मज कोण तारी ॥
जाई जुई चंपक पुष्पजाती ।
शोभे गळां मालतिमाळ हातीं ।

प्रताप सूर्यशरचापधारी ।
तुजवीण शंभो मज कोण तारी ॥
अलक्ष्यमुद्रा श्रवणीं प्रकाशे ।
संपूर्ण शोभा वदनीं विकसे ।

नेई सुपंथे भवपैलतीरीं ।
तुजवीण शंभो मज कोण तारी ॥
नागेशनामा सकळा जिव्हाळा ।
मना जपें रे शिवमंत्रमाळा ।

पंचाक्षरी घ्यान गुहाविहारीं ।
तुजवीण शंभो मज कोण तारी ॥
एकांति ये रे गुरुराज स्वामीं ।
चैतन्यरुपीं शिवसौख्य नामीं ।

शिणलों दयाळा बहुसाल भारी ।
तुजवीण शंभो मज कोण तारी ॥

शास्त्राभ्यास नको श्रुति पढुं नको तीर्थासि जाऊं नको ।
योगाभ्यास नको व्रतें मख नको तीव्रें तपें तीं नको ।
काळाचे भय मानसीं धरुं नको दुष्टांस शंकूं नको ।
ज्याचीया स्मरणें पतीत तरती तो शंभु सोडू नको ॥

॥ इति श्रीशिवस्तुति ॥

Leave a Comment