Vishnu Chalisa in English

Vishnu Chalisa in English

Vishnu Chalisa in English

|| Doha ||
Vishnu Suniye Vinaya |
Sevaka Ki Chitalaya ||
Kirata Kuchha Varnana Karu |
Dijai Gyana Bataya ||

|| Chaupai ||
Namo Vishnu Bhagawana Kharari |
Kashta Nashavana Akhila Bihari ||
Prabala Jagata Mein Shakti Tumhari |
Tribhuvana Phaila Rahi Ujiyari ||

Sundara Rupa Manohara Surata |
Sarala Svabhava Mohini Murata ||
Tana Para Pitambara Ati Sohata |
Baijanti Mala Mana Mohata ||

Shankha Chakra Kara Gada Biraje |
Dekhata Detaye Asura Dala Bhaje ||
Satya Dharma Mada Lobha Na Gaje |
Kama Krodha Mada Lobha Na Chhaje ||

Santabhakta Sajjana Manaranjana |
Danuja Asura Dushtana Dala Ganjana ||
Sukha Upjaye Kashta Saba Bhanjana |
Dhosha Mitaye Karata Jana Sajjana ||

Papa Kata Bhava Sindhu Utarana |
Kashta Nashkara Bhakata Ubarana ||
Karata Aneka Rupa Prabhu Dharana |
Kevala Apa Bhakti Ke Karana ||

Dharani Dhenu Bana Tumhi Pukara |
Taba Tuma Rupa Rama Ka Dhara ||
Bhara Utara Asura Dala Mara |
Ravana Adika Ko Samhara ||

Apa Varaha Rupa Banaya |
Hiranyaksha Ko Mara Giraya ||
Dhara Matsya Tana Sindhu Banaya |
Chaudaha Ratanana Ko Nikalaya ||

Amilakha Asurana Dwanda Machaya |
Rupa Mohini Apa Dikhaya ||
Devana Ko Amrita Pana Karaya |
Asurana Ko Chhabi Se Bahalaya ||

Kurma Rupa Dhara Sindhu Majhaya |
Mandrachala Giri Turata Uthaya ||
Shankara Ka Tuma Phanda Chudaya |
Bhasmasura Ko Rupa Dikhaya ||

Vedana Ko Jaba Asura Dubaya |
Kara Prabandha Unhe Dhundhawaya ||
Mohita Bankara Khalahi Nachaya |
Usahi Kara Se Bhasma Karaya ||

Asura Jalandhara Ati Baladayi |
Shankara Se Una Kinha Ladayi ||
Hara Para Shiva Sakala Banaye |
Kina Sati Se Chala Khala Jayi ||

Sumirana Kina Tumhe Shivarani |
Batalayi Saba Vipata Kahani ||
Taba Tuma Bane Munishwara Gyani |
Vrinda Ki Saba Surati Bhulani ||

Dekhata Tina Danuja Shaitani |
Vrinda Aya Tumhein Laptani ||
Ho Sparsha Dharma Kshati Mani|
Hana Asura Ura Shiva Shaitani ||

Tumane Dhruru Prahalada Ubare |
Hiranakusha Adika Khala Mare ||
Ganika Aur Ajamila Tare |
Bahuta Bhakta Bhava Sindhu Utare ||

Harahu Sakala Santapa Hamare |
Kripa Karahu Kari Sirajana Hare ||
Dekhahun Main Nija Darasha Tumhare |
Dina Bandhu Bhaktana Hitkare ||

Chahata Apka Sevaka Darshana |
Karahu Daya Apni Madhusudana ||
Janu Nahi Yogya Japa Pujana |
Hoye Yajna Shtuti Anumodana ||

Shiladaya Santosha Sulakshana |
Vidita Nahi Vratabodha Vilakshana ||
Karahu Apka Kisa Vidhi Pujana |
Kumati Viloka Hota Dukha Bhishana ||

Karahu Pranama Kauna Vidhisumirana |
Kauna Bhanti Main Karahu Samarpana ||
Sura Muni Karata Sada Sivakai |
Harshita Rahata Parama Gati Payi ||

Dina Dukhina Para Sada Sahai |
Nija Jana Jana Leva Apanayi ||
Papa Dosha Santapa Nashao |
Bhava Bandhana Se Mukta Karao ||

Suta Sampati De Sukha Upjao |
Nija Charanana Ka Dasa Banao ||
Nigama Sada Ye Vinaya Sunavai |
Padhai Sunai So Jana Sukha Pavai ||

Leave a Comment